นักการเมือง
ประชาธิปไตยแบบกรีก
ประชาธิปไตยแบบกฎุมพี
ประชาธิปไตยแผนใหม่
ประชาธิปไตยของปวงชน
 
     

home | political | about us | contact me | link
Copy Right 2003 By suchest11@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com